BNR: Kati Piri bespreekt het vluchtelingenvraagstuk en de deal met Turkije

Na een nieuw drama op de Middellandse Zee waar waarschijnlijk 200 vluchtelingen zijn omgekomen spreekt Kati Piri bij BNR over de maatregelen die de Europese Unie nu moet nemen om dit soort tragedies te voorkomen. Er moeten betere afspraken met herkomstlanden worden gemaakt en de EU moet een veilige route vanuit Turkije creëren voor de meest kwetsbare vluchtelingen.

Luister het fragment hier terug.