Standaardprocedures voor hervestiging vanuit Turkije

Er is veel onduidelijkheid over de procedures voor het hervestigen van kwetsbare vluchteligen van Turkije naar de EU. Er zijn voorgeschreven 'Standard Operating Procedures' die de lidstaten hanteren, maar deze zijn niet openbaar gemaakt. Daarom heb ik de Europese Commissie om opheldering gevraagd, door middel van onderstaande schriftelijke vragen.

24 juni 2016

 Betreft:  Operationele standaardprocedures voor hervestiging vanuit Turkije
In haar „Tweede verslag over de vooruitgang bij de uitvoering van de verklaring van de EU en Turkije” (COM(2016)0349) verwijst Commissie naar de op 28 april 2016 overeengekomen „versnelde operationele standaardprocedures om de hervestigingsprocedure te helpen versnellen”.

In het „Vierde verslag over herplaatsing en hervestiging” (COM(2016)0416) staat dat er „momenteel operationele standaardprocedures voor een vrijwillige humanitaire toelatingsregeling met Turkije worden ontwikkeld om de onderhandelingen tegen het einde van de maand te kunnen afronden”.

— Welke voorwaarden houden de twee overeengekomen operationele standaardprocedures precies in?

— Waarom bestaat er een verschil tussen de operationele standaardprocedures voor het akkoord met Turkije over 1-op1-hervestiging en de vrijwillige humanitaire toelatingsregeling met Turkije, aangezien het in beide gevallen om hervestiging in de EU gaat?

— Worden de operationele standaardprocedures na het afronden van de onderhandelingen openbaar gemaakt?

29 augustus 2016

Antwoord van de heer Avramopoulos namens de Commissie
In de operationele standaardprocedure zijn gedetailleerde regels vastgesteld voor personen die in aanmerking komen voor hervestiging en zijn de specifieke verantwoordelijkheden bepaald van alle betrokken partijen, zoals de Turkse autoriteiten, de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen, de EU-lidstaten en geassocieerde landen, het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken en de uitvoerende partners, zoals de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

Teneinde in te spelen op de behoeften voor de tenuitvoerlegging van de verklaring EU-Turkije van 18 maart 2016 zijn de termijnen voor de hervestiging van personen in het kader van de operationele standaardprocedure van de 1:1-hervestiging aanzienlijk korter.

Of de operationele standaardprocedure na afloop van de onderhandelingen al dan niet openbaar wordt gemaakt, moet nog worden beslist door de betrokken partijen.