Noord-Koreaanse werknemers in de EU

Naar aanleiding van de berichtgeving over Noord-Koreanen die onder embarmelijke omstandigheden in Polen werken heb ik samen met mijn collega Agnes Jongerius onderstaande vragen aan de Europese Commissie gesteld

5 september 2016

Noord-Koreaanse werknemers in de EU 
Uit recent onderzoek van de Universiteit Leiden(1) over Noord-Koreaanse dwangarbeid in Europa, waarbij Polen als testcase werd genomen, is gebleken dat EU-wetgeving systematisch wordt geschonden in Polen. In het onderzoek kwam aan het licht dat honderden Noord‐Koreanen onder omstandigheden werken die EU-wetgeving schenden. Bovendien wordt EU-wetgeving die gebaseerd is op sancties van de Verenigde Naties tegen Noord‐Korea, evenmin geëerbiedigd, omdat de inkomsten van de werknemers rechtstreeks naar Noord-Korea worden overgemaakt. De uitgebuite Noord-Koreanen kunnen ook van een EU-land naar een ander worden verhuisd.

In het licht van de overduidelijke aanwijzingen:

1.Zal de Commissie een inbreukprocedure starten tegen Polen op basis van de duidelijke schendingen van EU-wetgeving?

Aangezien in het onderzoek alleen Polen als testcase wordt genomen en dus niet kan worden uitgesloten dat deze uitbuiting in andere lidstaten niet plaatsvindt:

2.Is de Commissie voornemens maatregelen op EU-niveau te nemen om te achterhalen welke lidstaten en bedrijven Noord-Koreaanse werknemers aanwerven?
3.Is de Commissie voornemens een mechanisme voor systematische controle op te zetten met betrekking tot de arbeidscontracten die Noord-Koreaanse werknemers worden aangeboden en de toepassing daarvan, alsmede de arbeidsomstandigheden en betalingswijzen?

(1)  http://www.leidenasiacentre.nl/events/conference-slaves-to-the-system-north-korean-forced-labour-in-the-eu

Kati Piri (S&D), Agnes Jongerius (S&D)