In gesprek over migratie

Terwijl de Europese ministers vandaag vergaderden over migratie, besprak ik samen met mijn GroenLinks-collega Tineke Strik hetzelfde onderwerp met de West Wing-jongerendenktank van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Heel leuk en leerzaam! Naast alle vergaderingen in Brussel is het fijn om soms mensen te spreken met een frisse blik op Europees migratiebeleid. Dat houdt ons scherp.

Het lukt de Europese Unie al jaren niet om tot een functionerend migratiesysteem te komen. Dat komt vooral door een groepje lidstaten dat alles blokkeert en geen enkele vluchteling op wil nemen. Recent presenteerde de Europese Commissie een ‘Pact voor Asiel en Migratie’, in de hoop de discussie nieuw leven in te blazen. Ik hoop van harte dat de Europese ministers dit Pact vandaag op een constructieve manier besproken hebben

Voor de Partij van de Arbeid (PvdA) is het duidelijk wat er moet gebeuren. Dat staat ook in ons nieuwe verkiezingsprogramma. Het belangrijkste punt: we creëren een Europees asielsysteem gebaseerd op solidariteit en bescherming, met respect voor het VN-vluchtelingenverdrag. Een paar voorstellen:

➡️ Nederland draagt ruimhartig bij aan opvang in de regio via UNHCR en lokale NGO’s.
➡️We maken in VN- en EU-verband afspraken over een eerlijke verdeling van kwetsbare vluchtelingen. Nederland levert hier een grotere bijdrage aan dan nu het geval is.
➡️Mensonterende kampen als Moria worden zo snel mogelijk verleden tijd. Dat betekent dat we in ieder geval 500 vluchtelingen die vastzitten op de Griekse eilanden een veilig thuis bieden in ons land.
➡️We zorgen voor een effectief terugkeerbeleid voor mensen die niet in Europa mogen blijven, maar voorkomen te allen tijde dat de EU vluchtelingen uitzet naar landen waar ze niet veilig zijn.
➡️EU-landen die structureel weigeren vluchtelingen op te nemen, worden gekort op het EU-budget en hun burgers verliezen het recht vrij binnen Schengen te reizen.

Dit is natuurlijk lang niet alles. Benieuwd geworden? Je kunt het gehele PvdA-verkiezingsprogramma hier vinden: https://www.pvda.nl/verkiezingsprogramma-2021/#meer-informatie