Corruptie aan de Bulgaarse grens

Afgelopen zomer hebben weer duizenden EU-burgers ernstige hinder ondervonden van corrupte praktijken in Bulgarije, zoals het moeten betalen van steekpenningen aan de grens en het cash afrekenen van dubieuze boetes van de verkeerspolitie. De wachttijden bij de Bulgaars-Turkse grens liepen op tot 14 uur en de verplichte desinfectie van auto's die Bulgarije inrijden, hebben terecht tot veel irritatie geleid.

Samen met Kathleen van Bremt, van de SP.A, stelde ik de volgende vragen aan de Europese Commissie over de situatie aan de Bulgaarse grens:

- Naast jaarlijkse CVM rapporten, welke acties onderneemt de Commissie om ervoor te zorgen dat alle EU burgers veilig door Bulgarije kunnen reizen?

- Wat was de effectiviteit van de ondernomen acties door de Commissie en hoe wordt dit beoordeeld?

- Beschouwt de Commissie de corruptie tegen EU-burgers in Bulgarije als een mogelijke belemmering van het recht op vrij verkeer van personen?